Activiteiten
TPM TRATAD Project Management:

Projectmanagement is een vakgebied dat bij de totstandkoming van projecten steeds vaker als afzonderlijke discipline wordt ingezet en door diverse bureaus aan opdrachtgevers wordt aangeboden.

Binnen een project zijn diverse fasen met verschillende mogelijke activiteiten die het projectmanagement betreffen. De fasering is gebruikelijk bij een traditioneel bouwproces; het moge duidelijk zijn dat bij niet-traditionele bouwprocessen sprake kan zijn van een andere indeling in fasen en van een andere inhoud van taken van de projectmanager. Ook voor projecten die niet de bouw betreffen, zal een gepaste fase-indeling en een passende taakinhoud van de projectmanager vastgesteld moeten worden.

Projectmanagementopdrachten kunnen betrekking hebben op het gehele totstandkomingsproces, op enkele opeenvolgende fasen, op een enkele fase, of op één of meer afgeronde taken c.q. adviesproducten. Beheersing van bouwkosten is een essentieel onderdeel van de taak van de projectmanager. Voor die specialistische taak laat hij zich vaak bijstaan door een bouwkostendeskundige, waartoe de opdrachtgever een separate opdracht kan verstrekken aan een bouwkostenadviesbureau; eventueel kan het bouwkostenadviesbureau subcontractant zijn van de projectmanager.

Honorering van projectmanagementopdrachten vindt doorgaans plaats op basis van bestede tijd. Voor opdrachten die bepaalde vastomlijnde adviesproducten of deeltaken betreffen komt ook honorering op basis van een vast bedrag in aanmerking.

TTA TRATAD Technisch Advies

Advisering m.b.t. technische installaties binnen een gebouwde omgeving
  • Elektrotechnisch: Licht- en krachtinstallaties, zwakstroominstallaties, beveiligingsinstallaties, data- telecommunicatieinstallaties, ICT.
  • Werktuigkundig: Warmte-, ventilatie-, lucht-, sanitair- en regeltechnische installaties.

Activiteiten:
Haalbaarheid, concept, principe, begeleiding en nazorg.
Plan van aanpak:
Selectie, aanbesteding, contracting.
Financieel beheer:
Raming/budgettering/begroting.

TAI TRATAD Ad Interim

TSA TRATAD Strategic Approach

TBTM TRATAD Building Technology Management

TRE TRATAD Real Estate     
    Laatste nieuws
    https://www.schooldomein.nl/ikc-dassenburcht-vrijheid-flexibiliteit-en-duurzaamheid/

    Lees meer ....