TPM11004 IKC Dassenburcht, Padbroek Cuijk


 
Middels onderstaande link kunt u de project-website inzien van IKC Dassenburcht, Padbroek in Cuijk.
Een uitermate complex en langdurig traject met vele uitdagingen:
- Locatiekeuze
- Integratie/samenwerking Bijzonder (OPTIMUS) en Openbaar (INVITARE) Primair onderwijs (Brede school)
- 2 opdrachtgevers met een penvoerder (OPTIMUS)
- IKC: Integraal Kind Centrum => 3e partij kinderopvang (SPRING)
- Integrale leergang 0-12/13 jaar
- Financiering: financieringsstromen
- WABO vergunning
- Gemeente Cuijk
- Bestemmingsplanwijziging
- Bezwaren omwonenden
- Coordinatieregeling
- Raad van State
- Onderzoek rekenkamercommissie
- Aanbesteding
- Contracting
- Financiele bewaking
- Voortgang bewaking
- Kwaliteitsbewaking
- Motivatie/draagvlak/behouden geloof in daadwerkelijke realisatie
- Grond/milieu vervuiling
- Provincie Noord Brabant
- Juridisch en economisch eigendom
- Beheersstichting
- Onderhoud en beheer
- Decharge
met als eindresultaat IKC Dassenburcht

TPM Project Management
gedurende dit gehele traject in de rol van:
- procesmanager
- adviseur bestuurders
- gemandateerd opdrachtgever vanuit bestuur
- bouwdirectievoerder

TPM11004 (statische web-site pagina d.d. 1-11-2018)


Klik hier voor de IKC Padbroek website

LETTER of RECOMMENDATION

     
    Laatste nieuws
    https://www.schooldomein.nl/ikc-dassenburcht-vrijheid-flexibiliteit-en-duurzaamheid/

    Lees meer ....