Nieuws

180401: Telefonische bereikbaarheid Honbee/TRATAD
Honbee/TRATAD is m.i.v. 1-4-2018 telefonisch alleen nog maar bereikbaar op mobiel: +31 (0) 6 53 161 223
(de vaste lijn is komen te vervallen)
Met verzoek dit in uw eigen administratie aan te passen en onze excuses voor dit ongemak.
Ons e-mail adres blijft ongewijzigd: info@honbee.com 180126: TPM11004 IKC Padbroek: artikel Schooldomein januari 2018
IKC Dassenburcht Padbroek Cuijk: "Sluit aan op groene omgeving"
Vrijheid en flexibiliteit en duurzaam ontwerp

PDF: artikel Schooldomein jan.2018

171107: TPM11004 IKC Padbroek: artikel InZaken november 2017
IKC Dassenburcht Padbroek Cuijk: "Multifunctionele impuls voor Padbroek"


PDF: artikel InZaken nov.2017170830: TPM11004 IKC Padbroek Cuijk, "in bedrijf" genomen
IKC Dassenburcht Padbroek Cuijk opent haar poorten

Na meer dan 10 jaar voorbereiding en minder dan een jaar bouwtijd zijn maandag 28 augustus 2017 de deuren opengegaan voor de meer dan 300 kinderen met hun schoolteam en begeleiders. Een lang voorbereidingstraject inclusief procedure Raad van State als gevolg van een noodzakelijke bestemmingsplanwijziging (met ingediende zienswijze en bezwaren) middels een door de bouwdirectie gekozen coördinatieregeling traject. Dit om strategische redenen.

IKC Dassenburcht in Padbroek Cuijk, een modern en fris gebouw, multifunctioneel ontworpen en voorzien van een optimale bouwkundige- en technische inrichting. Functioneel, sober, doelmatig en efficiënt, maar boven alles gebruikersvriendelijk, voor schoolteam en leerling en duurzaam in kader MVO.
Het IKC is voorzien van vele bouw-technische snufjes, van een sedumdak, drievoudig-glas, DIB (diepte infiltratie bron), daglichtregeling, WKO installatie, koeling en verwarming, CO2 regeling, KNX domotica, toegangscontrole, multi functionele ruimtes etc.
Een IKC met gymzaal+ (afm. 15x25x7m), kinderdagverblijf, 12 lokalen, leerpleinen, practicum: totale stichtingskosten 4,5 miljoen (2.850 m2)
Voor een informatief bezoek ter plaatse neem gerust contact met mij op, tel.: 0485-318334.(foto's: Ed van Alem)

Het IKC is een samenwerkingsverband tussen de Zevensprong/OPTIMUS, Harlekijn/INVITARE (beiden primair onderwijs in Cuijk) en Spring Kinderopvang (Boxmeer).
Het ontwerp is van FRENCKEN|SCHOLL uit Maastricht, project architect Carina Thiele.
TPM TRATAD Project Management (onderdeel van Honbee bv Cuijk), voerde, als gemandateerd opdrachtgever (bouwheerschap), de bouwdirectie en het projectmanagement uit van dit project en stond aan de wieg van de ontwikkeling van dit IKC
voor nadere info: www.ikcpadbroekcuijk.nl
PDF projectinfo algemeen

170707: TPM11004: IKC Padbroek Cuijk, laatste weken voor oplevering
Het IKC zal bij aanvang schooljaar 2017-2018 in gebruik worden genomen (week 35-2017)
Op dit moment is het alle hens aan dek bij het project IKC Dassenburcht.
De gekozen naam van de projectnaam IKC Padbroek.


zie voor nadere info www.ikcpadbroekcuijk.nl


170705: TPM: vriend van "vierdaagse feest Cuijk"
Een zeven dagen lang festijn in Cuijk in verband met de Nijmeegse Vierdaagse.
De Vierdaagse is een meerdaagse wandelprestatietocht waaraan jaarlijks tienduizenden wandelaars deelnemen. Vanuit heel de wereld komen zij naar Nijmegen om vier dagen te wandelen in de Waalstad en haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een glorieuze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen.

Vrijdag 21 juli (slotdag) is de doortocht door Cuijk.


170701: TPM11004 IKC Padbroek Cuijk, vergunning onherroepelijk
Raad van State besluit positief voor de toegepaste coordinatieregeling.
Sinds 2011 is TPM (TRATAD Project Management Cuijk) betrokken als gemandateerd opdrachtgever/bouwheer namens OPTIMUS Primair Onderwijs Cuijk bij nieuwbouw project IKC Dassenburcht/Padbroek Cuijk.
De verstrekte opdracht was binnen het door (politiek) gemeentelijk toegewezen kader niet uitvoerbaar waardoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk was. TPM heeft hierbij gekozen voor toepassing van de zogenaamde coördinatieregeling (integrale behandeling bestemmingsplanwijziging en aanvraag WABO vergunning). In nauwe samenwerking tussen gemeente Cuijk en TPM is dit proces doorlopen.
Na bijna 2,5 jaar voorbereiding (jan. 2015) en behandeling middels een voorlopige voorziening (verzoek afgewezen) met een bodemprocedure voor de Raad van State als gevolg van ingediende bezwaren, is 21 juni jl. de vergunning door RvS onherroepelijk verklaard.
TPM is als bouwdirectievoerder in juli 2016 gestart met de realisatie van de nieuwbouw,  met vergunning onherroepelijk 7 juni 2017 en een verwachte oplevering eind juli 2017.
De toekomstige gebruikers kunnen m.i.v. schooljaar 2017-2018 hun IKC Dassenburcht in gebruik nemen met de benodigde vergunningen op zak.
(zie ook www.ikcpadbroekcuijk.nl) 


170615: TPM sub-sponsor hockey team Heren 1 Maastricht
Heren 1 Maastricht gepromoveerd
TPM sponsort mede de Heren 1 van MHC, Maastrichtse Hockey Club.
Komend seizoen spelen zij in de eerste klasse


170401: Honbee/TRATAD: MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Een verloskunde kliniek in Malawi.
In kader van immateriele dienstverlening stelt TPM haar kennis en kunde (en tijd) om niet ter beschikking voor het goede doelen project van Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg.
Een verloskunde kliniek bij het Trinity Hospital in Muona, Malawi. Dit project wordt gerealiseerd voor de Stichting Passion for People, Boxmeer.

Rob Honings geeft hier persoonlijk invulling aan in navolging van vorige projecten o.a. in Laos en Nepal.
Voor meer info: www.lionsnet.nl


160930: TPM11004 IKC Padbroek Cuijk, eindelijk van start

Alle directbetrokken partijen zijn door de bouwdirectie (TPM) gecontracteerd.

zie ook www.ikcpadbroekcuijk.nl


160311: TPM11004 IKC Padbroek Cuijk, impressies en rondleiding
Project architect Frencken|Scholl heeft op verzoek van de bouwdirectie enkele impressies uitgewerkt en een virtuele tour door het gebouw.
zie Projecten-Actueel-IKC Padbroek TPM11004

160304: TPM sponsort hockey team Heren 1 Maastricht en Meisjes A1 Cuijk.
De hockey competitie is weer van start gegaan na de winterstop.
TPM sponsort mede de Heren 1 van MHC, Maastrichtse Hockey Club.

PDF seizoen 2015-2016 MHC programma

en de meisjes A1 van Civicum Cuijk


160203: TPM1004 IKC Padbroek: Gemeenteraad Cuijk stemt positief
TPM voert de bouwdirectie als gemandateerd opdrachtgever van project IKC Padbroek in Cuijk. 
De coalitiepartijen hebben zowel voor de wijziging van het bestemmingsplan als voor de financiering van het project IKC Padbroek positief besloten.
Hiermee is de meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de bijbehorende raadsvoorstellen (vaststelling bestemmingsplan en aanvullend krediet).
De bouwdirectie verwacht eind februari de "bouw"vergunning tegemoet te kunnen zien in kader van de doorlopen coordinatieregeling.
N.a.v. deze verkregen bouwvergunning staat het belanghebbenden vrij om bezwaar aan te tekenen.
zie ook: TPM11004

151015: HonBee/TRATAD: Immateriele dienstverlening
HonBee/TRATAD verricht immateriele dienstverlening voor de Lions Club Land van Cuijk en Noord Limburg o.a. in Laos, REDESIGN, contracting en begeleiding van een Eye-Clinic.
In samenwerking met Eye Care Foundation Amsterdam is hier een nieuwe eye-clinic ontwikkeld en gerealiseerd.15 oktober 2015 vond de officiele opening plaats van de Eye Clinic in Phonsovan, de hoofdstad van Xieng Khouang. Een van de armste provincies in Laos.
Met deze nieuwbouw wordt er een prima impuls gegeven aan de verdere noodzakelijk ontwikkeling van de oogzorg in dit gebied.Zie ook:
https://www.facebook.com/Rob1015NepalLaos
 
In
151001: HonBee/TRATAD: Moeilijk bereikbaar cq afwezig tot 19-10-2015
In verband met immateriele dienstverlening voor de Lions Club Land van Cuijk en Noord Limburg is HonBee/TRATAD niet aanwezig.
151001: HonBee/TRATAD: Moeilijk bereikbaar cq afwezig tot 19-10-2015and met immateriele dienstverlening voor de Lions Club Land van Cuijk en Noord Limburg is HonBee/TRATAD niet aanwezig.


Namaste/Sawasdee,
ik ben voor de begeleiding van enkele projecten in Nepal en Laos (tot 19 oktober)
zie ook Face Book: https://www.facebook.com/Rob1015NepalLaos
met vriendelijke groet, Rob Honings

Namaste/Sawasdee,
I am not at the office and difficult to reach/contact (till october 19th).
Please see also FB: https://www.facebook.com/Rob1015NepalLaos
Kind regards, Rob Honings150315: HonBee/TRATAD: Duurzaam ondernemen
Het vervoer binnen HonBee/TRATAD geschiedt geheel CO2 vrij.
De TESLA van Directeur Eigenaar Rob Honings, een 100% elektrische auto, levert 1.496 kg. CO2 reductie op bij een kilometrage van 20.000km.
Hiervoor ontvingen wij onlangs een certificaat.
150113: TPM11004-14003, Sloop basisschool Zevensprong Cuijk:
De sloopwerkzaamheden zijn afgerond en opgeleverd.
Het terrein is bouwrijp voor de nieuwbouw IKC Padbroek.
(zie ook: www.ikcpadbroekcuijk.nl)141219: TPM13004 Laos XK Lions Land van Cuijk en Noord limburg
Immateriele dienstverlening HonBee/TRATAD en De Lionsclub Land van Cuijk en Noord LimburgNa het vaststellen van het ontwerp, aanstellen supervisor ter plaatse (Laos), uitzetten tender en het gunnen van de opdracht aan de contractor is de bouwkundige realisatie van de oog kliniek gestart.
De verwachting is dat eind 2015 de kliniek in gebruik kan worden genomen.
TRATAD/Rob Honings zal het bouwproces verder begeleiden in nauwe samenwerking met Eye Care Foundation Amsterdam.
Voor het voorjaar staat nog een project bezoek gepland aan de nieuwbouw in Phonsavan de provinciehoofdstad van Xieng Khouang in Laos.
(zie ook: www.lionsnet.nl)140912: 10e Lions golftoernooi in Bleijenbeek voor het goede doel.
De Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg organiseren voor de 10e keer een golfdag om gelden te verwerven voor hun goede doelen.
Rob Honings is "de kartrekker" van een oogzorg project in Laos in kader van immateriele dienstverlening vanuit HonBee/TRATAD. Als president van de Lions in fiscal year 2014-2015, heeft hij de schone taak de club voor te zitten en waar nodig te vertegenwoordigen.
De opbrengst van het golftoernooi, gehouden onder schitterende omstandigheden, was weer overweldigend.
Voor het project in Laos, een oogkliniek in de provincie Xieng Khouang mocht Rob Honings een cheque ontvangen van totaal euro 75.000.
140828: Gongslag markeert 30 jaar Eye Care Foundation
Met een slag op de gong (beursvloer EURONEXT Amsterdam) viert de Eye Care Foundation haar 30-jarig bestaan.
Medisch adviseur ECF Nepal en voorzitter van het Mechi Eye Hospital in Nepal, Dr. Gopal Prasad Pokharel, luidt de gong.
Rob Honings was als eregast hiervoor door ECF uitgenodigd in zijn hoedanigheid als President van de Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg 2014-2015 en de door hem verrichte immateriele dienstverlening voor ECF in diverse projecten in o.a. Nepal en Laos.


01


02

(PDF: jaarverslag ECF 2013)140814: Tijdelijke huisvesting de Zevensprong
De tijdelijke huisvesting i.v.m. nieuwbouw IKC, van de Zevensprong in voormalig ROC aan de Jan van Cuijkstraat is gereed.
Van week 29 t/m week 32 is men druk in de weer geweest om een interne verbouwing door te voeren om de toekomstige basisschool leerlingen van de Zevensprong te voorzien van hun tijdelijke huisvesting. (zie ook TPM11004)


140801: 10e Lions golftoernooi in Bleijenbeek voor het goede doel.
De Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg organiseren voor de 10e keer een golfdag om gelden te verwerven voor hun goede doelen.
Rob Honings is de kartrekker van een oogzorg project in Laos in kader van immateriele dienstverlening vanuit HonBee/TRATAD.
Wilt u een financiele bijdrage leveren of deelnemen surf dan naar www.lionsnet.nl
Zie ook artikel bedrijvig Land van Cuijk & Noord Limburg

PDF artikel LvC&NL

lions

Zie ook: www.lionsnet.nl


140330: TPM TRATAD Project Management en WK veldloop/Stedelijk Gymnasium Nijmegen
TPM sponsor van jongens en meisjes veldloop team Stedelijk Gymnasium Nijmegen.
Leerlingen op weg naar Israel vanaf vliegveld Dusseldorf.
140321: HonBee BV/ TRATAD duurzaam
DGA Rob Honings van HonBee BV bij TESLA in Tilburg.
Met de aanschaf van een Tesla ModelS draagt HonBee BV/ TRATAD ook haar steentje bij in het kader van duurzaamheid.
Deze Tesla ModelS is een volwaardige electrische auto met een actieradius van gemiddeld 350 km.
Een revolutie in autotechniek
Tesla's hoogstaande elektrische aandrijving levert adembenemende prestaties. In tegenstelling tot een conventionele verbrandingsmotor met honderden bewegende delen, hebben de elektrische motoren van Tesla maar één bewegend deel: de rotor. Dat resulteert in een acceleratie van Model S die direct, stil en soepel is. Trap het gaspedaal in en in slechts 3,4 seconden sprint de Model S van nul naar 100 kilometer per uur. Zonder schakelmomenten, zonder vertragingen en zonder een druppel benzine. Model S is een revolutie in autotechniek.
www.teslamotors.com/nl

Middels een eigen zogenaamde EV box en 20 zonnepanelen wordt de benodigde electrische energie ook nog eens duurzaam opgewekt.HonBee BV TRATAD bestaat 15 jaar
HonBee BV TRATAD, opgericht op 12 maart 1999 bestaat 15 jaar.
TRATAD heeft in deze afgelopen 15 jaar aan diverse projecten haar bekende steentje bijgedragen.
Het merendeel van deze projecten is gerealiseerd in de regio Nijmegen/ Land van Cuijk en Overmaze. Elk project is uniek, en heeft dus ook iets unieks in haar voortbrengingsproces. Dat is nu net de uitdaging die TRATAD zoekt, om haar kennis, kunde en ervaring zo optimaal mogelijk te kunnen en mogen inzetten.
Er is niet een oplossing maar er zijn altijd meerdere. Maar welke is voor dit project de meest geschikte kijkend bijvoorbeeld naar bestaande randvoorwaarden, tijd, geld, kwaliteit en of draagvlak.
TRATAD is trots op de projecten waar ze haar bijdrage, in de vorm van toegevoegde waarde, aan heeft kunnen leveren (zie ook referenties/projecten).
De juiste genomen besluiten in het voortraject maken vaak het echte verschil. Deze propositie leidt dan tot het gewenste resultaat, het succes bij de realisatie van het project. Zowel voor de initiatiefnemer, de bedenker, de gebruiker als de opdrachtgever, onder aanvoering van de gedreven en kundige proces/projectmanager van TRATAD.
TRATAD bedankt bij deze haar opdrachtgevers in het in haar gestelde vertrouwen. Zij hebben de groei en het bestaansrecht van TRATAD mogelijk gemaakt.
Ondanks de moeilijke economische tijden ziet TRATAD de toekomst vol vertrouwen tegemoet.HonBee BV TRATAD lanceert nieuwe website
HonBee BV TRATAD heeft begin maart 2014 haar nieuwe website operationeel op de server geplaatst. Neemt u gerust een kijkje en loop er eens doorheen en laat ons vooral weten wat u ervan vindt.
Uw op- of aanmerkingen zijn van harte welkom op ons e-mailadres: algemeen@honbee.com


TPM TRATAD Project Management levert tijdelijke huisvesting METAMEER op.
27 februari 2014: de tijdelijke huisvesting van METAMEER te Boxmeer wordt naar volle tevredenheid van de opdrachtgver en gebruiker opgeleverd aan de bouwdirectie, in deze TRATAD en overgedragen aan METAMEER.
Onder een enorme tijdsdruk is weer een teamprestatie geleverd van formaat.
Ca. 1.000 onderwijs m² als tijdelijke huisvesting voor de groei van het aantal leerlingen op de JENA VO school van METAMEER te Boxmeer.
Een mooi project om met gepaste trots op terug te kijken.TPM TRATAD Project Management en Civicum meisjes B2
TPM sponsor van meisjes B2 hockeyclub Civicum uit Cuijk.


TPM13004: Eye Clinic in Laos, Xieng Khouang, Phonsavan
TPM stelt in het kader van haar immateriële dienstverlening haar kennis en kunde ter beschikking om een eye-clinic te realiseren voor de minder bedeelde bevolking in de provincie Xieng Khouang in Laos.
Rob is in oktober 2013 hiervoor naar Laos gevlogen om zijn expertise ter beschikking te stellen om een eye-clinic tot stand te brengen, met behandel- en onderzoeksruimten en een volwaardige operatieafdeling met 8 bedden.
Op dit moment worden de uitvoeringstekeningen bestudeerd en waar nodig van de laatste adviezen voorzien.
De kliniek heeft een oppervlakte van ca. 340 m² en de totale bouwkosten worden begroot op ca.
€ 125.000,00 (local amount). 


TPM TRATAD Project Management en WK veldloop/Stedelijk Gymnasium Nijmegen
TPM sponsor van jongens en meisjes veldloop team Stedelijk Gymnasium Nijmegen.
TPM sponsort de beide teams die in april 2014 (30 maart-4 april) deelnemen aan het WK veldlopen/ cross country in Israel. Een internationaal cross country evenement voor middelbare scholieren.
TPM heeft Theo Joosten, van Theo Joosten Athletics Academy, gecontracteerd om de beide teams zowel strategisch, technisch, als conditioneel optimaal voor te bereiden op dit sportieve evenement.
Theo Joosten weet als geen ander de jeugd te motiveren en optimaal voor te bereiden.TPM wenst de beide teams en Theo Joosten veel succes en sportiviteit toe bij het behalen van hun goals.zie ook www.wkveldloop.nl


TPM11004: IKC Padbroek

Het ontwerpteam (OT) onder voorzitterschap van TPM (Rob Honings) staat vlak voor het vaststellen van DO, Definitief Ontwerp.

TPM is gemandateerd opdrachtgever en voert de bouwdirectie.

TPM12002: Additionele huisvesting Metameer Boxmeer
In week 4 van 2014 is men begonnen met de opbouw van de additionele huisvesting van Jena vestiging Boxmeer van Metameer.
Deze huisvesting bestaande uit een semi-permanent deel, de begane grond en een tijdelijk huisvestingsdeel, de eerste verdieping, telt totaal ca. 1.000 m².
Vanaf voorjaar 2013 heeft onder bouwdirectie van TPM de tender plaatsgevonden, opstellen van PvE en doen van aanvragen en beoordeling aanbiedingen, de contracting en de voorbereiding tot productie bij de leverancier, De Meeuw uit Oirschot.
Na carnaval kunnen de leerlingen gebruik maken van deze additionele huisvesting.
Hiermee is op een snelle en adequate wijze invulling gegeven aan een tijdelijke flexibele huisvesting van huidige en toekomstige Metameer leerlingen.

TPM mag met succes hier de bouwdirectie voeren.

130101: TPM11008 Nepal, Himalaya Eye Hospital Pokhara Lions Land van Cuijk en Noord Limburg
Immateriele dienstverlening HonBee/TRATAD en De Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg
Himalaya Eye Hospital in Pokhara, Nepal wordt mede financieel gesteund door bijdrages van de Lions Club Land van Cuijk en Noord Limburg.
www:heh.org.np
Zo hebben de Lions een nieuwe Jeep, aanschaf ca. 55.000 EURO bij elkaar gebracht die een uiterste noodzaak is om het zogenaamde outrage (surgical eye camps) programma te kunnen doorvoeren.
Hierbij trekt de oogarts met een kleine staf de bergen in om de lokale bevolking te voorzien van medische oogzorg. Hierbij worden in een provisorische ingerichte OK in bv een lokaal schooltje ook cataract operaties uitgevoerd.
Verder is vanaf 2011-2013 het complete leien dak gerenoveerd (ca. 6.000m2). Deze bleek niet waterproof uitgevoerd te zijn.
Een totale investering van ca. 150.000 EURO.
Hiervoor zijn Arnold Roelofs en Rob Honings/HonBee, beiden lid van de Lions Club, diverse malen naar Pokhara gevlogen.120101: TPM11008 Nepal, Mechi Eye Hospital Lions Land van Cuijk en Noord Limburg
Immateriele dienstverlening HonBee/TRATAD en De Lionsclub Land van Cuijk en Noord Limburg
Mechi Eye Hospital in Birtamode, Jhapa Nepal is voor 50% gefinancieerd door bijdrages die door Lions Club Land van Cuijk en Noord Limburg bij elkaar gebracht zijn.
Dit door o.a. organiseren van jaarlijkse golfdagen en diverse overige sponsoractiviteiten met een totaal van ruim 900.000 EURO aan opbrengst voor MECC.
Totale investering bedroeg 1,8 miljoen EURO (2010) met een oppervlakte van ca. 6.000 m2 voor het ziekenhuis en ca. 1.200 voor staffuncties. Het ziekenhuis verricht zo'n 20.000 operaties per jaar, voornamelijk cataract/ staar en behandelt zo'n 100.000 patienten per jaar.
Arnold Roelofs en Rob Honings/HonBee hebben hier in kader immateriele dienstverlening als lid van de Lions Club hun bijdrage geleverd als externe adviseur van Eye Care Foundation Amsterdam en The Board van MECC ter plaatse.
Hiervoor zijn door Rob Honings vanaf 2006 diverse projectbezoeken gebracht aan Nepal.
Na de opening van Mechi Eye Hospital is HonBee nog betrokken bij de nazorg en aanvullende kleinere projecten.
Een project waar Rob Honings met veel voldoening op terug kijkt en nog steeds affiniteit mee heeft.
     
    Laatste nieuws
    https://www.schooldomein.nl/ikc-dassenburcht-vrijheid-flexibiliteit-en-duurzaamheid/

    Lees meer ....