Projectnummer: TPM04018
Projectnaam: Huisvesting SBO bijzonder onderwijs, de Keerkring, Woerden

Projectinfo:
Opdrachtgever: Bestuur Vereniging Passaat te Woerden

Doorlooptijd: 2005-2006
Stichtingskosten: Cat. € 1.000.000 tot € 2.500.000
M² BVO: 2.200 m2 nieuwbouw en verbouw

Projectkenmerk:
Gedeeltelijke sloop, ver- en nieuwbouw van een school primair speciaal basisonderwijs, bestaande uit 12 klassen, een aula, een expertisecentrum en diverse facilitaire ruimten.
Van het bestaande gebouw, groot 1.225 m2, is ca. 125 m2 gesloopt. Het overgebleven bestaande gedeelte is gerenoveerd. Aan de kopse kant is de nieuwbouw gerealiseerd, bestaande uit 2 bouwlagen (1.100 m2). Totale bruto oppervlakte ca. 2.200 m2. Het (speel)terrein is opnieuw ingericht.

Rol TRATAD:
TPM gemandateerd opdrachtgever, bouwheerschap, bouwdirectie en bouwmanagement.
TTA technische installaties.Foto's