Projectnummer: TPM3011 / TTA03018

Projectnaam: Huisvesting SBO locatie Lindenholt/Gildekamp te Nijmegen

Projectinfo:
Opdrachtgever: Bestuur Stichting Speciaal Basis Onderwijs Nijmegen

Doorlooptijd: 2003-2005
Stichtingskosten: Cat. € 1.000.000 tot € 2.500.000
M² BVO: 1.650 m2 nieuwbouw

Projectkenmerk:
Dit nieuwbouwproject aan de Gildekamp 60e straat te Nijmegen bestaat uit twee bouwlagen. De begane grond ca. 850 m2 en de verdieping 800 m2. Op de begane grond bevinden zich 6 groepsruimten met bijbehorende sanitaire units, een groot speellokaal annex aula. Verder enkele kantoorachtige vertrekken. Op de verdieping bevinden zich 6 overige groepsruimten met bijbehorende sanitaire units en overige verblijfsruimten, zoals een teamkamer. In het kader van ontsluiting en aanpassing infrastructuur (parkeren e.d.), is dit project in nauw overleg met de gemeente Nijmegen uitgevoerd.

Rol TRATAD:
TPM gemandateerd opdrachtgever, bouwheerschap, bouwdirectie en bouwmanagement.
TTA technische installaties.


Foto's